Będą Należeć do Ciebie !!!

 

SIŁA WPŁYW EFEKTYWNOŚĆ POTENCJAŁ CHARYZMA AKTYWNOŚĆ LOKATA STATUS BOGACTWO WIARA PEWNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO INICJATYWA WYZWANIE ZWYCIĘSTWO WOLNOŚĆ WSPARCIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANA ZDROWIE HARMONIA

Publikacje

 

 

 

 

 

PROGRAMY TRENINGOWE

 

 

PROGRAMY OGÓLNE:

 

Przełom na Sukces

 

● Umacnianie wiary w siebie

● Eliminowanie barier, strachów i kompleksów

● Hartowanie stabilności emocjonalnej

● Odkrywanie i rozwijanie silnych stron osobowości

● Systemy skutecznej konkurencji na rynku pracy

● Werbalne i niewerbalne sygnały komunikacji

● Psychotechniki wpływu na otoczenie

● Elastyczne modelowanie wizerunku osobistego

● Kreowanie środowiska przyjaznego dla psychiki

● Techniki automotywacji

● Kondycja fizyczna, dieta, sztuka relaksacji

 

 

Algorytm Zdobywcy

 

● Filozofia Zdobywców

● Ideodynamika sukcesu

● Walka z barierami i strachami

● Hartowanie stabilności emocjonalnej

● Systemy efektywnej komunikacji i wpływu na otoczenie

● Modelowanie wizerunku Zdobywcy

● Socjalno-psychiczna adaptacja do różnych warunków

● Technologia kobiecego czaru i męskiego uroku

● Autoprogramowanie na cele i zadania

● Rytuały Zdobywcy, psycho-fitness i higiena psychiczna

● Kondycja fizyczna, dieta, relaksacja

 

 

 

PROGRAMY KIERUNKOWE:

 

 

Przywództwo to program, w którym wraz z zagadnieniami filozofii Zwycięzcy-Zdobywcy dodatkową uwagę poświęca się tematyce charyzmy i intuicji lidera, skutecznej komunikacji w grupie, motywowaniu i inspirowaniu siebie i innych, modelowaniu wizerunku osobistego przywódcy czy umiejętności właściwego kształtowania różnorodnych struktur organizacyjnych.

 

 

Komunikacja Interpersonalna jest programem, w czasie realizacji którego pogłębia się wiedzę i nabywa umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji na poziomach werbalnym i niewerbalnym, pracuje się nad wizerunkiem osobistym, technikami wpływu, przekonywania i zarządzania nastrojem psychicznym. W zakres tych zajęć wchodzą również sposoby skutecznego nawiązywania znajomości, prowadzenia negocjacji i utrzymywania w ich czasie inicjatywy.

 

 

Formowanie Zespołu to program, który zawiera szczegółowe informacje niezbędne przy projektowaniu i tworzeniu efektywnych struktur firm, organizacji, zespołów, jak również dotyczące współpracy wewnątrz grupy i promowania wizerunku grupy w otoczeniu. Po ukończeniu tego kursu umiejętność budowania relacji niezbędnych dla realizacji dowolnego projektu kształtuje się na poziomie nawyku.

 

 

 

PROGRAMY SPECJALISTYCZNE:

 

Real World Zone - EXTREME!

Power from Poland

 

Emigracja czyli Wyzwanie

Wielki Potencjał znad Wisły

Wsparcie dla Cudzoziemca

Zwycięstwo na Obcym Terenie

Wszędzie i Zawsze u Siebie

Indywidualny Coaching

 

* Przygotuj się do Kolejnego Etapu w Twoim Życiu!

* Zarezerwuj serię  5 Indywidualnych Sesji

* Spotkania Osobiste w Hadze i za pośrednictwem Skype

Programy Treningowe

 

TRENINGI OGÓLNE:

Przełom na Sukces

Algorytm Zdobywcy

 

TRENINGI KIERUNKOWE:

Przywództwo

Komunikacja Interpersonalna

Formowanie Zespołu

 

TRENINGI SPECJALISTYCZNE:

Real World Zone

Reklama